تعمیرات برق ساختمان دارآباد | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان دارآباد

ادامه مقاله توزیع برق

در عمل، اغلب وسایل کلاس ۵، ۱۰ و ۱۰ A

برای کاربردهای استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعمیرات برق شبانه روزی دار آباد

ترکیبات مورد نیاز برای

کلاس شماره ۲۰ و کلاس ۳۰ برای برنامه‌های کاربردی در دسترس هستند.

که در آن زمان شروع بالاتر لازم است.

دستگاه‌های استاندارد کلاس ۵ و کلاس ۱۰

در اینجا منجر به لغزیدن ناخواسته در این نقطه شده‌است. کلاس شماره ۲۰

با شروع سنگین و کلاس ۳۰ بسیار سنگین.برقکار شبانه روزی دار آباد

نمونه‌هایی از این قبیل برنامه‌ها موتورهای طرفدار پروپا قرص هستند.

تعمیرات برق ساختمان دارآباد

رابط علاوه بر دستگاه‌های محافظ بیش از حد،

و بدنه مدار کوتاه باید اندازه گرفته شود. ترکیبات مطابق با کلاس ۵ و

بنابراین کلاس ۱۰ معمولا تا حدی اقتصادی است.خدمات برقی شبانه روزی دار آباد

در اکثر موارد، کلاس شماره ۲۰ و کلاس ۳۰ تنها هستند

زمانی که آن‌ها واقعا مورد نیاز برنامه هستند.الکتریکی شبانه روزی دار آباد

انواع مختلفی از حفاظت وجود دارد:

* – حفاظت‌شده با فیوز:

* – محافظت مدار با مدار شکن برای حفاظت از شروع:

رله – شکننده – اضافه‌بار

* – محافظت مدار با مدار شکن برای حفاظت موتور:نصاب لوستر دار آباد

با توجه به وسایل سوئیچینگ،ابزارهای حفاظت وابسته به جریان الکترونیکی وجود دارد،

تعمیرات برق ساختمان دارآباد

؛ همچنین به عنوان یک ترکیب

از فیوزها و رابط 156خپ1، مدارشکن را به همراه داشت.

همچنین می‌توانند به عنوان بخشی از مدارشکن ها به خوبی عمل کنند .هوشمند سازی برق ساختمان دار آباد

مبدل فرکانس

مبدل‌های فرکانس برای سازگار کردن سرعت استفاده می‌شوند.

تعمیرات برق ساختمان دارآباد

محافظت از سیستم مکانیکی یا کاهش قله‌ها در جریان،

همان طور که با استارتر آرام شروع به حرکت می‌کند . مبدل‌های فرکانس

نسبت به استارتر نرم برای فرایندهای دینامیکی بهتر هستند. سرعت چرخش

موتور متصل می‌تواند به طور پیوسته تغییر کند، و بدون

تقریبا هر گونه زیان، با تغییر ولتاژو

فرکانس عمل کند . موتور نیز می‌تواند بالاتر از جریان عمل کند.تعمیرکار برق هوشمند دار آباد

سرعت با مبدل فرکانس، بدون گشتاور

پیاده شد. یک مزیت دیگر مبدل‌های فرکانس

بازخورد توان به سیستم عرضه است.

ا

تعمیرات برق ساختمان ازگل | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان ازگل

ادامه مقاله توزیع برق

حفاظت از موتور

حفاظت موتور را می توان به سه صورت انجام داد:تعمیرات برق شبانه روزی ازگل

*انتشار ( حفاظت موتور ) با توجه به

IEC ۶۰۹۴۷ – ۴ – ۱؛ VDE ۰۶۶۰ – ۱۰۲ )

*سنسورهای دما ( همیشه در سیم‌پیچ موتور )

*دستگاه‌های محافظت از موتور الکترونیکی

هنگام پیکربندی حفاظت موتور، ترکیبی از

اجزای اصلی و توزیع‌شده منطقی هستند. مرکزی

پیکربندی زمانی که موتورها خاموش شوند ، مزایایی دارد.برقکار شبانه روزی ازگل

به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگام محافظت از سیم‌کشی

دستگاه‌ها و موتورها، دستگاه‌ها با اتصال استاندارد شده

روش‌هایی که در ISO ۲۳۵۷۰ – ۲ و ۳ شرح‌داده شده‌اند عبارتند از:خدمات برقی شبانه روزی ازگل

تعمیرات برق ساختمان ازگل

نگهداری و

راه‌حل. اجزای منحصر به فرد

می‌تواند به سرعت نصب و جایگزین شود. رابط‌های استاندارد شده

به طور قابل‌توجهی تعداد خطاها را کاهش می‌دهد را

نصب کنید . دوره کم مشتری در طول عملیات کاهش می‌یابد.نصاب لوستر ازگل

خروجی موتور اصولا متاثر از جریان است و

در نتیجه با حداکثر درجه‌حرارت سیم‌پیچ تحت تاثیر قرار می گیرد.

تعمیرات برق ساختمان ازگل

بنابراین وظیفه حفاظت موتور از گرمایش

بالاتر از محدوده دمایی در سیم‌پیچ‌های استاتور و روتور جلوگیری می‌کند.هوشمند سازی برق ساختمان ازگل

زمانی که حفاظت موتور را درجه‌بندی می‌کند ، یک امتیاز باید

بین موتورها با روتر بحرانی حرارتی قرار داده شود.

موتورهایی که دارای حرارت بحرانی هستند موتورهای حرارتی هستند.

* بحرانی :

ابتدا محدوده دمایی در روتور به دست می‌آید.تعمیرکار برق هوشمند ازگل

* بحرانی :

ابتدا محدوده دمایی در استاتور به دست می‌آید

تعمیرات برق ساختمان ازگل

نکته: قاعده موتورهای کوچک و متوسط

معمولا از لحاظ حرارتی بحرانی هستند. هرچه موتور بزرگ‌تر باشد

و هرچه سرعت بالاتر باشد، سرعت فعلی بالاتر می‌رود.الکتریکی شبانه روزی ازگل

و از لحاظ حرارتی به روتور اهمیت بیشتری می‌دهد.

کلاسهای جریان حفاظت موتور ( IEC ۶۰۹۴۷ – ۴ – ۱؛

VDE ۰۶۶۰ – ۱۰۲ بر مبنای زمان سقوط است.

زمان حرکت کردن عبارتند از :

گروه ۵ بین ۰.۵ تا ۵ ثانیه

گروه ۱۰ A بین ۲ تا ۱۰ ثانیه

گروه ۱۰ بین ۴ تا ۱۰

* کلاس ۲۰ بین ۶ تا ۲۰ ثانیه

گروه ۳۰ بین ۹ تا ۳۰ ثانیه

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

ادامه مقاله توزیع برق

تکمیل کلیدهای قطع‌کننده مدار جریان باقی مانده

و شکننده کوچک،

و تشخیص خطای قوس

واحد ایمنی شخصی را افزایش می‌دهد ، از مواد محافظت می‌کند

دارایی، و شکاف در حفاظت از الکتریکی را می‌بندد.تعمیرات برق شبانه روزی سعادت آباد

آتش شعله‌ور شد. الزامات عمومی برای گسل قوس

ابزار تشخیص ( AFDD ) در IEC ۶۲۶۰۶ مشخص شده‌است:

( VDE ۰۶۶۵ – ۱۰ ).

واحد تشخیص عیب ترانسفورماتور به موارد زیر پاسخ می‌دهد:برقکار شبانه روزی سعادت آباد

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

خطای سریال با خطای قوسی

خطای موازی با نقص قوس

* حفاظت از خود در صورت بروز0( ولتاژ بالاتر از ۲۷۵ V )

اگر چنین خطایی تشخیص داده شود، واحد تشخیص عیب آسیب‌دیده

بر روی یک مدار شکن مینیاتوری نصب کنید ،خدمات برقی شبانه روزی سعادت آباد

به ترتیب ترکیبی از

دستگاه حفاظت از جریان باقیمانده به اضافه یک مدار شکن کوچک استفاده کنید.

حالت LED وضعیت واحد تشخیص عیب

خطای شناسایی‌شده را نشان می‌دهد. نمایش خطا می‌تواند

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

با روشن کردن دستگاه راه‌اندازی مجدد شود.

در IEC ۶۰۳۶۴ – ۴ – ۴۲ کاربرد های زیر توصیه می‌شود.نصاب لوستر سعادت آباد

*محل اقامت

*مکان‌ها با خطر آتش‌سوزی ( ناشی از ماهیت پردازش )

( مواد ذخیره‌شده )

*مکان‌ها با مواد مرکب قابل احتراق

* ساختارهای انتشار آتش

*مکان‌ها با به خطر انداختن کالاهای غیرقابل تعویض.الکتریکی شبانه روزی سعادت آباد

با توجه به پیاده‌سازی آلمانی VDE ۰۱۰۰ – ۴۲۰ از

استاندارد بین‌المللی IEC ۶۰۳۶۴ – ۴ – ۴۲، کاربرد

AFDD باید برای چنین کاربردهایی ارایه شود.هوشمند سازی برق ساختمان سعادت آباد

زمانی که برنامه‌ریزی می‌کنید و کنترل و حفاظت را انتخاب می‌کنید

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

موتورها، استانداردهای مربوطه و مقررات باید باشند .

و در نظر گرفته شوند. در اصل، اینها استانداردهایی هستند که

IEC ۶۰۹۴۷ – ۴ – ۱ ( VDE ۰۶۶۰ – ۱۰۲ ) و IEC ۶۰۹۴۷ – ۴ – ۴

( ۰۶۶۰ – ۱۱۷ ) و همچنین مجموعه IEC ۶۰۳۶۴ ( VDE ۰۱۰۰ )

of standards و IEC – ( VDE ۰۸۳۹ )

توصیه می کنند. دستگاه‌های حفاظت باید از

حفاظت کابل و موتور در یک فیدر خودکار اطمینان حاصل کنند.تعمیرکار برق هوشمندسعادت آباد

این می‌تواند با دستگاه‌های جداگانه و یا از طریق یک

ترکیب با هر دو تابع باشد.

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

ادامه مقاله توزیع برق

تجهیزات جریان مانده ( RCDs ) جریان نشتی را تشخیص می‌دهد.

که ناشی از عیب و نقص عایق‌بندی یا تماس غیر عمدی است.تعمیرات برق شبانه روزی شهرک غرب

در نتیجه آن‌ها به امنیت شخصی کمک می‌کنند.

یک مبدل جاری جریان به آن استفاده می‌شود:

جریان‌های موجود در هادی فعال و یا اختلاف را با هم مقایسه کنید .

بین جریان فاز و هادی خنثی

در حالی که یک دم از آن‌ها بیرون آمده بود .برقکار شبانه روزی شهرک غرب

اکثر سوانح الکتریکی از عیب و نقص مدار نهایی ناشی می‌شود.

این دلایل هر دو استرس بالایی دارند.

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

کابل رسانی برای تجهیزات مصرف کنندگان ( از دست رفته )

شعاع خمشی کابل و غیره ) و حمل و نقل نامناسب و کمبود

نگهداری مشمول این دو استرس هستند . استفاده از دستگاه‌های موجود در حال حاضر و

به تازگی واحدهای تشخیص خطای قوس با استفاده از زیمنس طراحی شده‌اند.خدمات برقی شبانه روزی شهرک غرب

به طور قابل‌توجهی امنیت شخصی و نیز امنیت ساختمان را افزایش دهد.

واحدهای کشف خطا

بیش از صد هزار آتش‌سوزی هر سال در اروپا تشخیص داده می‌شود.

نتیجه تکان‌دهنده: تلفات زیاد و زخمی‌ها

و خسارت مادی به میلیاردها یورو می‌رسد.نصاب لوستر شهرک غرب

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

بیش از یک چهارم از این آتش‌سوزی‌ها را می توان به قوس نسبت داد .

نقص – غالبا ناشی از عیب در تاسیسات الکتریکی است .

یک نقص قوس می‌تواند در میان چیزهای دیگر ایجاد شود.هوشمند سازی برق ساختمان شهرک غرب

به عایق کابلی آسیب می‌رساند، لیدها را فشار می‌دهد. نتیجه

گرمایش سنگین است که ممکن است در نهایت منجر به آتش‌سوزی کابل شود

و سرانجام یک آتش‌سوزی در تمام ساختمان شروع شد.

با داشتن روابط درخشان و یا معایب قوس ممکن نیست بتوان آن را تشخیص داد.

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

دستگاه‌های حفاظتی متعارف، در جریان بار نفوذ چندانی ندارند.تعمیرکار برق هوشمند شهرک غرب

برای تشخیص چنین خطایی ،

دستگاه تشخیص خطای قوسی به طور دائم

نویز فرکانس بالا ( ۶ ) ولتاژ و جریان

همچنین شدت، مدت و شکاف بین آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند..الکتریکی شبانه روزی شهرک غرب

فیلتر یکپارچه با نرم‌افزار هوشمند این ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

تعمیرات برق ساختمان پاسداران | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان پاسداران

ادامه مقاله توزیع برق

استفاده در مدار توزیع

مدار توزیع قدرت را از سطح بالاتر دریافت می‌کند

( مدار تامین ) و آن را به سطح توزیع بعدی تغذیه می‌کند.تعمیرات برق شبانه روزی پاسداران

( مدار نهایی ). بسته به کشور، روش‌های محلی،

و غیره، مدارشکن ها

و فیوز می‌تواند برای سیستم مورد استفاده قرار گیرد

مشخصات بعددهی

باید برآورده شود. اگر انتخاب پذیری کامل مورد نیاز باشد، مدارشکن ها

مفید هستند. با این حال به دلایل هزینه،مدار به عنوان یک جریان مجاز از ۶۳۰ A یا ۸۰۰ A به کرات در این توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.برقکار شبانه روزی پاسداران

تعمیرات برق ساختمان پاسداران

از تمامی ابزارهای حفاظت دیگر مانند قالب

مدارشکن ها

( MCCB )، مدارشکن مغناطیسی

( MCB )، و فیوز استفاده می شود. مهم‌ترین چیز را

تفاوت‌ها و محدودیت‌های حفاظت از آن‌ها

دستگاه‌ها نشان می‌دهد.خدمات برقی شبانه روزی پاسداران

استفاده در مدار نهایی

مدار ن‌هایی ، قدرت را از مدار توزیع دریافت می‌کند

و آن را برای مصرف‌کننده ( برای مثال یک موتور ) تامین می‌کند،

ولتاژ، بار ساکن از طریق خروجی برق و غیره ).نصاب لوستر پاسداران

تعمیرات برق ساختمان پاسداران

دستگاه حفاظت باید الزامات را برآورده کند

مصرف‌کننده باید توسط آن محافظت شود.

نکته: تمام تنظیمات حفاظت، مقایسه مشخصه

منحنی‌های و غیره همیشه با بار شروع می‌شوند.هوشمند سازی برق ساختمان پاسداران

دستگاه‌های حفاظتی با زمان قابل تنظیم درجه‌بندی در مدار نهایی مورد نیاز هستند.

سیستم‌های حفاظتی برای تاسیسات الکتریکی ساختمان

همچنین باید برای اطمینان از ایمنی و حفاظت از آتش‌سوزی

امنیت شخصی و حفاظت از سیستم تعبیه شوند . محافظت در برابر

شوک الکتریکی تحت شرایط تک اشکال به این شکل گفته می‌شود:الکتریکی شبانه روزی پاسداران

تعمیرات برق ساختمان پاسداران

حفاظت از گسل ( قبلا ) :

برای حفاظت از فردی که در تماس با یک زندگی است

بخشی که تحت شرایط عملیاتی نرمال زندگی نمی‌کند،تعمیرکار برق هوشمند پاسداران

لازم است که تامین برق به صورت خودکار قطع شود

اگر خطر به علت خطای ناشی از خطا رخ دهد

اندازه و طول مدت ولتاژ تماس را نشان می‌دهد .

تعمیرات برق ساختمان مرزداران | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

ادامه مقاله توزیع برق

واحدهای Trip

اگر این شبکه طوری طراحی شود که انتخاب شود، واحد حرکتی

تغییر مدار ذخیره باید مشخصه lsi را نشان دهد که

برای غیر فعال کردن انتشار آنی لازم است.تعمیرات برق شبانه روزی مرزداران

بسته به ویژگی منحنی بالادست

و وسایل حفاظت رو به پایین، ویژگی‌های آن

تغییر مدار ذخیره

در محدوده اضافه‌بار ( لیتر ) و همچنین

در بازه زمانی تاخیر – تاخیر زمانی ( S ) باید به صورت اختیاری انجام شود.برقکار شبانه روزی مرزداران

این به شما کمک می‌کند

با استفاده از روش‌های رو به بالا اقدام کنید .

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

لوازم جانبی

بسته به کنترل مربوطه، نه تنها سفره‌ای موازی

اما لازم به ذکر است که انتشار آلاینده‌ها لازم است.خدمات برقی شبانه روزی مرزداران

ارتباط

مدارهای تامین بسیار بحرانی به طور خاص، به طور فزاینده‌ای رو به افزایش هستند.

به انتقال اطلاعات مربوط به عملیات فعلی نیاز دارد

حالات، اطلاعات نگهداری، نشانه خطا، و

انعطاف‌پذیری و غیره نیز ممکن است با توجه به آن مورد نیاز باشد.

پس از آن انبساط و یا اصلاح بعدی به نوع مورد نظر

انتقال داده می شود.نصاب لوستر مرزداران

اگر کوپلینگ ( اتصال بخش‌های زیرگذر ) فعال باشد،

حالت آزاد، مدار شکن

صرفا به عنوان غیر رابط یا سوئیچ اصلی عمل می‌کند.

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

تابع حفاظت ( واحد سفر )

لزوما لازم نیست. نکات زیر

برای عملیات بسته اعمال می‌شود.هوشمند سازی برق ساختمان مرزداران

جریان مجاز

باید برای حداکثر کاری که ممکن است اندازه‌گیری شود

( جبران بار ).

قدرت اتصال کوتاه

قدرت اتصال کوتاه سوییچ کوپلینگ تعیین می‌شود.

با جمع اجزای مدار کوتاه که

از طریق تزویج ایجاد می‌شود. این به پیکربندی بستگی دارد

از مولفه‌های زیر گذر و تامین آن‌ها استفاده می‌کنند.برای تامین سیستم، گروه B نیز از دسته B استفاده می‌کند.تعمیرکار برق هوشمند مرزداران

تعمیرات برق ساختمان مرزداران

برای ظرفیت حمل جریان ( مقدار icw ) مورد نیاز است.

واحدهای Trip

قطع رابطه با کوپلینگ ها باید در نظر گرفته شود.

به قابلیت اطمینان تغذیه توجه داشته باشید . به عنوان کوپلینگ

تغییر مدار تغذیه

مولفه‌های فعلی یکسانی داشته باشند

زمانی که یک خطا رخ می‌دهد، مشابه عملیات موازی

یکی از دو ترانسفورماتور، مشخصه lsi مورد نیاز است. الکتریکی شبانه روزی مرزداران

تابع وابسته به منطقه خاص ( ZSI ) باید باشد

برای شبکه‌های بزرگ‌تر و یا تنظیمات حفاظتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعمیرات برق ساختمان گیشا | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان گیشا

ادامه مقاله توزیع برق

سیستم مدار تغذیه ” حساس‌ترین ” است.تعمیرات برق شبانه روزی گیشا

در کل توزیع توان جریان داشته باشد . شکست در اینجا ممکن است. بدترین حالت

در طول برنامه‌ریزی باید در نظر گرفته شود. سیستم

ملزومات و شرایط حفاظت انتخابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برخی سنگ بنای مهم برای بعددهی و درست کردن

در بخش‌های زیر مورد بحث قرار گرفته‌است.برقکار شبانه روزی گیشا

جریان مجاز

مدار شکن

توزیع اصلی ولتاژ پایین

سیستم ( LVMD ) باید برای حداکثر بار کردن ترانسفورمر / ژنراتور اندازه‌گیری شود.خدمات برقی شبانه روزی گیشا

تعمیرات برق ساختمان گیشا

.هنگام استفاده از تهویه

در حال حاضر ترانسفورماتور، جریان عملکرد بالا تا ۱.۵ Ir را نشان می‌دهد.

این ترانسفورماتور باید در نظر گرفته شود.

قدرت اتصال کوتاه و

قدرت اتصال کوتاه مدار شکن،

به صورت زیر برای ترانسفورماتورها در نظر گرفته شده‌است .نصاب لوستر گیشا

ویژگی‌های الکتریکی:

( n – ۱ ) بیشینه ترانسفورمر ( s ) ( n = تعداد ترانسفورماتورها )

این یعنی، حداکثر جریان اتصال کوتاه که رخ می‌دهد

در محل نصب باید مشخص شود که

قدرت اتصال کوتاه مناسب محافظت را مشخص کنید.

طراحی SIMARIS حداکثر را تعیین می‌کند

تعمیرات برق ساختمان گیشا

و حداقل جریان‌های مدار کوتاه به طور خودکار

ابعاد حفاظت صحیح را مشخص می کند.هوشمند سازی برق ساختمان گیشا

دسته‌بندی نهایی

زمانی که یک شبکه انتخابی را راه‌اندازی می‌کنید، درجه‌بندی زمان

دستگاه‌های حفاظتی اغلب ضروری هستند. زمانی که از زمان استفاده می‌کنید

برای رسیدن به سطح ۵۰۰ ms، مدار منتخب مورد انتخاب قرار می‌گیرد.

باید این طور باشد .تعمیرکار برق هوشمند گیشا

اجرای جریان اتصال کوتاه که برای مجموعه رخ می‌دهد.

تعمیرات برق ساختمان گیشا

نزدیک به ترانسفورماتور جریان بسیار بالا است.

این ظرفیت حامل جریان با مقدار icw مشخص می‌شود.

( برای مقاومت در برابر جریان در جریان اتصال کوتاه ) مدار شکن؛الکتریکی شبانه روزی گیشا

به این معنی است که سیستم ارتباطی باید قادر به حمل

حداکثر جریان اتصال کوتاه باشد.

این برای شکننده مدار نیاز است.

استفاده از مقوله استفاده

B با توجه به IEC ۶۰۹۴۷ – ۲ ( VDE ۰۶۶۰ – ۱۰۱ )

برای مثال شکننده مدار هوا،ضروری است.

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

ادامه مقاله توزیع برق

حفاظت بهینه در برابر خطر

جریان‌ها یا شوک در صورت غیرمستقیم و یا به بیش‌ترین حد

همچنین در مورد ارتباط مستقیم با زندگی

قسمت‌هایی از جریان خطای مجاز ۳۰ mA ) به دست آمده‌است.تعمیرات برق شبانه روزی اختیاریه

محافظت از آتش

خطر آتش‌سوزی در صورت یک مدار کوتاه یا زمین وجود دارد

به ویژه اگر مقاومت‌های نسبتا بالایی داشته باشند،

در موقعیت گسل – خطا در مدار معیوب ارائه شده‌است.برقکار شبانه روزی اختیاریه

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

پاک‌سازی خطا از طریق اضافه جریان بالادست

ابزارهای حفاظتی مانند فیوز یا قطع‌کننده مدار

است.

این همیشه در مورد جریان‌های نسبتا پایین تضمین نمی‌شود.خدمات برقی شبانه روزی اختیاریه

خروجی گرمایی تنها ۶۰ W ممکن است منجر به وضعیت شود ،

اگر اکسیژن یا هوا وجود داشته باشد، در چنین وضعیتی، جریان باقی ماندهدستگاه با یک خطای مجاز ۳۰۰ mA یا حتی

بهتر است که با یک واحد تشخیص عیب، ایمنی را تضمین کند.

* فیوز اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.نصاب لوستر اختیاریه

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

اپراتور ایمنی و سوار شدن

ایمنی، پیش‌نیازهای اساسی برای مصرف آن‌ها محسوب می‌شود.

نصب یک واحد جریان باقیمانده نیز اجازه می‌دهد

تا تابع حفاظت از خطا باید ادغام شود.هوشمند سازی برق ساختمان اختیاریه

*قطعات و تجهیزات نصب اجازه انزوای سالم در پایین‌دست را می‌دهد.

آن‌ها به شکل اضطراری استفاده می‌شوند

مثل سوئیچ خاموش و تعمیر در توزیع.

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

بنابراین ایمنی شخصی،

جنبه غالب دارد. در موقعیت باز، آن‌ها با یکدیگر تلاقی می‌کنند

الزامات تعریف‌شده برای تابع قطع اتصال

ترکیبات کاملا تطبیق مدار را با هم تطبیق داده،تعمیرکار برق هوشمند اختیاریه

فیوز،

و باقیمانده دستگاه‌های موجود

تضمین حفاظت از سیستم جامع از نظر

اتصال کوتاه، اضافه‌بار و حفاظت از آتش را بر عهده دارند . بالاتر از آن،

تاسیسات الکتریکی را می توان در برابر ولتاژهای بیشتری محافظت کرد.

در نتیجه تخلیه الکترواستاتیک، کلیدزنی

، بیشتر به آن‌ها اضافه می‌شود.الکتریکی شبانه روزی اختیاریه

تعمیرات برق ساختمان اختیاریه

برای برق‌گیرها استفاده کنید. بهینه

حفاظت از سیستم در یکی از این مناطق کاربرد

با تطبیق مولفه‌های منحصر به فرد اطمینان حاصل می‌شود. خسارت

به گونه‌ای فزاینده گران تمام می‌شود به طور قابل اطمینانی از آن جلوگیری می شود.

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد

ادامه مقاله توزیع برق

و بعدها این مزیت هزینه از دست می‌رود. برای کابل‌ها با یک

مقطع عرضی بزرگ، اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای

سیم‌ها را گسترش داده و برای مسیریابی کابل تلگراف کرده اید.تعمیرات برق شبانه روزی یوسف آباد

عوامل مهم برای انتخاب و آرایش اعضا

تخته‌های زیر توزیع، تعداد و موقعیت ناشی از آن هستند.

ماژول های برنامه‌ریزی ، به عنوان مثال

نقش مهمی ایفا می‌کند. همچنین ممکن است

استفاده از زیرگذر به عنوان جایگزینی برای شبکه‌های کابلی و زیربخش

به تخته‌های زیر توزیع تقسیم شود.برقکار شبانه روزی یوسف آباد

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد

هنگامی که حفاظت از سیستم قدرت ولتاژ پایین است،

و هماهنگ‌شده، سریع و قابل‌اطمینان برای تشخیص عیب

انواع و موقعیت‌های گسل و همچنین انزوای انتخابی

بخش‌های شبکه مقصر و قطعات نصب از شبکه

شبکه بهم‌پیوسته جنبه‌های غالب است. برای این

دلیل، حفاظت از ولتاژ پایین و وسایل تعویض باید

کارکرده‌ای زیر را انجام دهید:خدمات برقی شبانه روزی یوسف آباد

*حفاظت جریان

*حفاظت از مدار کوتاه

*حفاظت از مرزها

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد

*حفاظت از دمای بیش از حد

*انتخاب دستگاه باید با تغییر گسترده مرتبط باشد

*وظایف حفاظت از دستگاه‌ها مانند کابل انجام می‌شود.نصاب لوستر یوسف آباد

*حفاظت خطوط، امنیت شخصی، حفاظت از آتش، رعد و برق

نگهداری جریان و ولتاژ اضافی و همچنین تجهیزات

و حفاظت سیستم ( ۱ ):هوشمند سازی برق ساختمان یوسف آباد

مدارشکن ها

محافظت از سیستم‌ها، موتورها، ژنراتور، و

ترانسفورماتور با بار بیش از حد و مدار کوتاه در مدار

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد

در مقابل خطا انجام می شود. آن‌ها همچنین به عنوان ورودی استفاده می‌شوند.تعمیرکار برق هوشمند یوسف آباد

فیدرهای خروجی در تخته‌های پخش و همچنین

سوئیچ خاموش در ترکیب با

مکانیسم‌های عملیاتی چرخشی قابل قفل قرار دارد.

* جریان مانده و واحدهای تشخیص خطای قوس

برای امنیت شخصی و حفاظت از آتش به کار می‌رود:الکتریکی شبانه روزی یوسف آباد

ایمنی شخصی

آسیب در عایق‌بندی ممکن است منجر به شرایط خطا شود

که به اقدامات بیشتری در انطباق با

IEC ۶۰۳۶۴ – ۱ ( VDE ۰۱۰۰ – ۱۰۰ ) در برابر شوک بیش از حد

جریان نیاز دارد.

تعمیرات برق ساختمان قلهک | 09900035008

تعمیرات برق ساختمان قلهک

ادامه مقاله توزیع برق

الزامات فضایی برای واحدهای توکار

زیرگذر و ترمینال‌ها

هنگام پیکربندی قطعات ساخته‌شده در کپسوله سوئیچ

و تخته‌های پخش به ویژه در جعبه

توزیع کنندگان و فضای کافی باید فراتر از این باشند

الزامات فضایی محض برای واحدهای زیر:تعمیرات برق شبانه روزی قلهک

* پاک‌سازی الکتریکی ( ترخیص در هوا ) به کپسوله کردن

*اتلاف حرارت واحدهای فردی

* یک اتاق منفجر کننده مورد نیاز در دستگاه‌های سوئیچ

تعمیرات برق ساختمان قلهک

*سیم‌کشی

*اتصال فیدر ورودی خارجی

*کابل‌ها ( قسمت ترمینال )برقکار شبانه روزی قلهک

شناسایی دستگاه

در سندسازی پروژه و همچنین در تکمیل پروژه

در مجلس ، وسایل نقلیه که به هم تعلق دارند

که به وضوح مشخص شود. این مساله در مورد تکلیف نیز صادق است

از فیوز برای مدارها استفاده کنیم .خدمات برقی شبانه روزی قلهک

ابزار اندازه‌گیری باید در این جا قرار داشته باشند.

تعمیرات برق ساختمان قلهک

تمام دستگاه‌هایی که باید به صورت دستی عمل کنند

باید در دسترس باشد ( تقریبا در یک ارتفاع

۰.۶ و ۱.۸ متر ). محدودیت‌های ناشی از استفاده

ممکن است در دستگاه در کپسوله وجود دارد مشاهده شود.

به عنوان مثال، با توجه به جریان مجاز و سوئیچینگ

ظرفیت.

تابلوهای توزیع به صورت فلاش نصب‌شده و یا در دسترس هستند.نصاب لوستر قلهک

تخته‌های زیری اغلب

در فضاهای محصور در راهروهای تنگ و یا راهروهای تنگ نصب می‌شوند.الکتریکی شبانه روزی تماس با ما : 02122874957 – 09900035008133

تعمیرات برق ساختمان قلهک

این اغلب

منجر به چگالی بار بالای دستگاه می‌شود. برای پیش‌گیری

خرابی دستگاه یا حتی آتش ناشی از دماهای اضافی،

باید توجه خاصی به توان مجاز مبذول داشت.هوشمند سازی برق ساختمان قلهک

بخش‌های اتصال

پس از نصب و پخش

تخته‌های ساخته‌شده در داخل یا خارجی

سیستم اتصال برای کابل‌ها و سیم‌ها خروجی

تعیین جریان کار موثر برای کار اتصال نیاز است . حداقل

ابتدا به نظر می‌رسد که یک کپسوله بسیار کوچک باشد.تعمیرکار برق هوشمند قلهک

تعمیرات برق ساختمان قلهک

با این حال،

با توجه به فضای محدود، هزینه‌های نصب می‌تواند

در زمانی که کابل‌ها و سیم‌های اتصال به اولین بار متصل می‌شوند،