برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

برقکار شهران |09900035008

برقکار شهران   به این دلیل که ویژگی‌های فیوز با زمان در نتیجه تغییر خواهند کرد. با استفاده از یک درک خوب از رفتار فیوز، او یک فیوز را ایجاد کرد که در آن یک وزن روی عنصر سیمی برقکار در شهران به صورتی آویزان بود که در شکل ۱.۳. نشان‌داده شده‌است، برخلاف آن پروفسور […]