برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

امداد برق غرب تهران | 09900035008

امداد برق غرب تهران 4 گروه IIC (> 20μjoules برای احتراق) برای خطرناک ترین گازها، که از نوع معمول است یکی هیدروژن است این دسته بندی ها مربوط به حداقل انرژی احتراق در μjoules است مورد نیاز برای ایجاد اشتعال، در مخلوط هوا فرار از گاز است. امداد برق ستارخان لازم به ذکر است که […]