برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

برقکار زرتشت | 09900035008

برقکار زرتشت نصاب لوستر زرتشت برای پروژه ، به دلیل این که تجهیزات الکتریکی مشابه تولید کننده، اندازه، نوع و ظرفیت جایگزین تجهیزات جایگزین، محاسبات مربوط به دستگاه حفاظتی و مطالعه در آن مرحله طراحی مورد نیاز است در طول دوره بررسی در مرحله ساخت پروژه‌های بزرگ و فرعی، باید بررسی انجام داده و مورد […]