برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

برقکار شهرک ژاندارمری | 09900035008

برقکار شهرک ژاندارمری   برقکار محدوده  شهرک ژاندارمری اگر شرایط فیزیکی، ولتاژ، جریان و قطع کردن اختلال در شرایط فیزیکی، ولتاژ، جریان و قطع جریان استفاده مجدد را در نظر بگیرید درجه‌بندی و الزامات ظرفیت مدار مورد بررسی قرار می‌گیرند. در اتاق‌های برق جدید یا موجود نصب خواهد شد. در راهرو، بدون تایید کتبی نصب […]