برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

برقکار قبا | 09900083006

برقکار قبا کامال عايق يا از کابلشو و پيچ ومهره نسبت به گرفتن برق زير فيوز خروجي اقدام نمود . 9 .مجريان موظف هستند هرگونه نقاط ضعف تابلو نظير قطع بودن سيستم روشنايي تابلو -وصل نبودن شبکه اتصال دربه بدنه تابلو – قطع بودن ارتينگ بدنه تابلو – مستقيم بودن کليدها يا فيوزها – معيوب […]