برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

برقکار دزاشیب |09900035008

برقکار دزاشیب   برقکار در دزاشیب با زمین استفاده کن ید، از استفاده کنید، مطمئن شوید که را بپوشانید و بکشید. از فلزات آهنی استفاده می‌شود و یا از فلزات آهنی استفاده می‌کند تا از محافظت کند. بررسی چک با کد محلی برای دیدن این که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر. در منطقه شما […]

نصاب لوستر | 09900035008

نصاب لوستر تمام پروژه های مدرسه ابتدایی شامل ساختمان مکانیکی و برق خدماتی که در مرحله 3 یا قبل از مرحله 3 برنامه ریزی شده است در زمان صدور این سند باید با این دستورالعمل در هنگام توسعه بعدی مطابقت داشته باشد مراحل این دستورالعمل حاوی اطلاعات مربوط به طراحی و نصب مکانیک است و […]