برقکار امانیه | 09900035008

برقکار امانیه

برقکار امانیه

برقکار امانیه

تمامی دستگاه ها باید دو شاخه داشته باشند

و كار با تجهيزات و وسایل بدون دو شاخه اكيداً ممنوع است.

هيچ گاه دو شاخه را با كشيدن كابل از پریز جدا نکنيد.

خدمات برقکاری امانیه

برای هر دستگاه می بایست از فيوز مناسب استفاده شود

و سيم پيچی فيوز های سوخته برای استفاده مجدد ممنوع می باشد.

مسئولين ایمنی باید در مورد آماده بودن صحيح محل كار،

اجرای تدابير الزم ایمنی و ایمن بودن پرسنل در هنگام فعاليت الکتریکی اطمينان

حاصل نمایند.

برقکار الهیه

تماس با قسمت های حامل جریان برق توسط دو دست اكيداً ممنوع است.

در مواقعی كه دست ها خيس یا نمناك هستند اقدام به انجام عمليات الکتریکی ممنوع می باشد.

تمامی كابل های معيوب باید تعویض شده و از هر كابل فقط یك انشعاب گرفته شود.

قبل از باز كردن یا بریدن كابل برق برای انجام هر مقصودی باید اطمينان حاصل شود

كه جریان الکتریکی در كابل وجود ندارد و تدابير

ایمنی جهت آغاز كار اتخاذ گردیده است

تعمیرکار برق امانیه

صحت و سالمت وسایل ایمنی در برابر جریان های الکتریکی بسيار حائز اهميت است.

سرپرست HSE كارگاه و مسئول ایمنی پيمانکار

باید روزانه این وسائل را بازدید نموده و در صورت رویت هر گونه اشکال، استفاده از آن را ممنوع نمایند.

كليه پرسنل نيز بایستی به محض رویت

اشکالی دراین وسایل و تجهيزات سریعاً مراتب را به مسئولين خود و مسئول ایمنی گزارش كنند.

برقکار جردن  

كليه برق كاران بایستی درسلامتی كامل بوده و در فواصل زمانی معين توسط واحد

بهداری مورد آزمایشات بالينی قرار گيرند.

جهت برق كاران عالوه بركاله و كفش ایمنی عایق، استفاده از دستکش های

پلاستيکی مخصوص برقکاری در ولتاژ های مختلف و نردبان های غيرهادی الزامی است.

كاله ایمنی برقکاران نباید از نوع فلزی باشد .

كارگران در موقع فعاليت الکتریکی یا انجام كار در مجاورت آن ها باید لباس مناسبی بپوشند كه اجزاء فلزی نداشته باشد .

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *