برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

برقکار قبا

برقکار قبا
برقکار قبا

کامال عايق يا از کابلشو و پيچ ومهره نسبت به گرفتن برق زير

فيوز خروجي اقدام نمود .

9 .مجريان موظف هستند هرگونه نقاط ضعف تابلو نظير قطع بودن سيستم روشنايي تابلو

-وصل نبودن شبکه اتصال دربه بدنه تابلو – قطع بودن ارتينگ بدنه تابلو – مستقيم

بودن کليدها يا فيوزها – معيوب بودن کابل ها – خراب بودن قفل درب جعبه وهرگونه

موارد دي ٌ گر را کتبا به مسئولين ذيربط گزارش نمايند . برقکار قبا

10بعد از پايان کار بستن و قفل نمودن درب جعبه وا عالم خاتمه کار به اپراتور اتفاقات

الزامي است.

برقکار محدوده پاسداران

1 .پيمانكار ومجريان موظف به تهيه و دراختيار گذاردن تمامي ابزار و وسايل حفاظت فردي وگروهي

بوده و نظارت بر روي اصول ومقررات ايمني گروه هاي اجرائي فرد ميباشد.

خدمات برقکاری قبا

2 .پيمانكار و مجريان مو ظف است لباس كار مناسب با درج نام وكد شركت در پشت لباس ) با نظر

واحد ايمني ( پوتين ايمني –كاله ايمني و دستكش در اختيار پرسنل خود قرار دهد.

3 .پیمانکار موظف است جهت تمام کارکنان خود کارت شناسایی )با هماهنگی بازرس فني ایمنی(

تهيه نمايد .

برقکار ساختمان محدوده قبا

4 .پيمانكار خودرو وانت با درج آرم شركت پيمانكاري بر روي درب خودرو با تهيه تابلو با همين

مشخصات جهت نصب روي سقف يا واگن خودرو )خودرو بايستي قبال با واحد ايمني معرفي و

ازنقطه نظرشرايط فني وظاهري تاييد شده باشد (.

برقکار الهیه

5 .يكدستگاه كپسول ٥ كيلوئي از نوع اطفاء آتش سوزي هاي برقي نوع ) co2 ) و يك عدد كيف

كمكهاي اوليه با محتويات كامل در خودرو موجود بوده و كارگران در خصوص استفاده از آن توجيه

شده باشندو خودرو بايستي هميشه سالم و نقص فني و يا ايراد ظاهري نداشته باشند. برقکار قبا

6 .يك جعبه ثابت يا سيار باراني در عقب خودرو جهت نگهداري ابزار و وسايل كار تعبيه گردد.

تعمیرکار برق قبا

7 .پيمانكار موظف است ابزار و وسايل عايق خود را هر ٢ماه يكبار )ضمن

هماهنگي با واحد ايمني(مورد بازديد وتست عايقي قرار دهد.

8 .در هنگام انجام کار یک نفر بر روي شبکه ، نفر دوم بایستی ناظر ومراقب بر چگونگی اجراي

صحیح کار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *