برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

[/av_textblock]

[av_button label=’مشاهده فهرست کامل خدمات ما’ link=’manually,http://’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue831′ font=’entypo-fontello’ color=’custom’ custom_bg=’#52d397′ custom_font=’#ffffff’]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’50px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

برق کشی ساختمان

ادامه مقاله آموزش برق ساختمان


معیارهای طراحی سیستم برق کشی

طراحی سیستم الکتریکی برای سیم کشی برق کار ساختمان باید مطابق با

الزامات شماره استاندارد ملی باشد
1937 یا IEC 60364 یا یکی از استانداردهای بین المللی شناخته شده است.

در طراحی سیم کشی
موارد زیر باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

برق کشی ساختمان شهرآرا

1-6-2 برای طراحی اقتصادی و قابل اعتماد بر اساس محدودیت های

حرارتی و افت ولتاژ، حداکثر تقاضا را تعیین کنید
بنابراین، در زمینه توزیع قدرت، سیستم هادی الکتریکی از نظر تعداد

فازها و سیمها (مانند
سیستم سه فاز متناوب چهار فاز) و سیستم اتصال زمین شامل

TN، TT، سیستم های اطلاعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد و انتخاب شود

برق کشی ساختمان ازگل

توزیع برق و سیستم اتصال زمین مورد استفاده در تاسیسات الکتریکی برای کارهای ساختمانی معمولا S-C-TN و
در مواردی که به علت توسعه وضعیت موجود یا سایر دلایل قابل توجیه،

یک سیستم S-TN انتخاب می شود.
سیستم های TT و IT، و یا سایر انواع سیستم های ایمنی، باید با

قوانین کلی این موارد مطابقت داشته باشند
مشخصات فنی از استانداردهای معتبر مانند IEC، VDE، NEC، BS و

غیره استفاده می کنند. در اینگونه موارد

برق کشی ساختمان ازگل

مجوز قبلی باید از مجوز شرایط این مجوز یا نماینده مجاز آن بدست آید.
2 -6 -2 انتخاب نوع سیم و نصب آن باید با توجه به ماهیت محل، نوع و

طبیعت دیوارها و سایر قطعات حاوی
اتصال، توانایی دسترسی به حیوانات انسان یا حیوانات، میزان ولتاژ و

استرس مکانیکی که ممکن است در جریان رخ دهد
نصب یا کارکردن

3.6.2 در سیستم شبیه سازی، پس از تعیین محل نقاط نیاز به برق،

بارهای مورد انتظار در مدارهای مختلف،

برق کشی ساختمان اقدسیه

تغییرات روزانه و سالانه، الزامات کنترل، سیگنالینگ و ارتباطات از راه دور،

و سایر شرایط خاص دیگر می تواند باشد
تعداد و نوع مدارات مورد نیاز برای روشنایی، گرمایش، برق، سیگنالینگ

و ارتباطات دور را محاسبه کنید.

برق کشی ساختمان الهیه

4.6.2 با توجه به ایمنی انسان ها، حیوانات و امکانات در برابر خطرات و

آسیب های احتمالی در بهره برداری از تاسیسات برق در

طراحی سیستم سیم کشی باید حفاظت لازم را در برابر شوک

الکتریکی مستقیم یا غیر مستقیم ارائه دهد
اثرات حرارتی، سرریز و جریان به علت نقص شکست و مدار،

ولتاژ پیش بینی شده و نظم.

برق کشی ساختمان باغ فردوس

5.6.2 تأثیر عوامل خارجی از جمله حداکثر دمای محیط، منابع گرما خارجی،

رطوبت و نفوذ آب، عناصر خورنده و
آلودگی، ضربه، فشار و ارتعاش، تابش خورشیدی و اثرات زلزله، ماهیت

مواد ذخیره شده و پردازش شده و نوع
ساختمان باید در طراحی سیستم خاموش ساختمان در نظر گرفته شود.

6.6.2 در مکان هایی که گرد و غبار زیادی وجود دارد، به منظور جلوگیری

از انباشت گرد و غبار و سایر عناصر که می توانند

برق کشی ساختمان تجریش

باید در نظر گرفته شود که انتقال و تخلیه حرارتی سیستم جابجایی باید

مورد توجه قرار گیرد، باید اقدامات احتیاطی بیشتری صورت گیرد.

7.6.2 سیستم سیم کشی باید انتخاب و نصب شود به طوری که برای

بالاترین درجه حرارت مناسب باشد و حداکثر دمای آن باشد

11-6-2 برگ نمونه محاسبه اندازه سيمهاو كابلها شامل روش

محاسبه افت ولتاژ و تعيين سطح مقطـع هـاديهـا بـراي بـرق

برق کشی ساختمان جماران

مستقيم و متناوب يك فاز غيرالقايي وسه فاز در جدول 7-2 ارائه شده است .

براي محاسبه اندازه كابلها و افـت ولتـاژ
با در نظر گرفتن مقاومت القايي به فصل هفتم مراجعه شود.
2 12-6 -استفاده از ضرايب همزماني فقط در مواردي مجاز است

كه مصرفكنندههاي غيرهمزمان در مدار يـا مـدارهاي تـابلو
وجود داشته باشد. در مورد مدارهاي انفرادي نهايي مانند روشنايي، پريز،

موتور و غيره، نبايد ضـريب همزمـاني اعمـال
شود، اينگونه مدارها با بار كامل بايد در نظرگرفته شود.

برق کشی ساختمان چیذر

13-6-2 هاديهاي برقدار بايد در برابر اضافه بار و اتصال كوتاه، جز در مواردي

كه منبع تغذيـه قـادر بـه تـامين جريـان بـه
مقداري كه بيش از جريـان مجـاز هـاديهـا نباشـد (ماننـد ترانسـفورماتورهاي

زنـگ، جوشـكاري و يـا ژنراتورهـاي
ترموالكتريك ) به كمك يك يا چند وسيله كه به طور خودكار مدار تغذيه را

قطع كند حفاظت شـود. عـلاوه بـر ايـن،
حفاظتهاي اضافهبار و اتصال كوتاه بايد با يكديگر هماهنگ شود. وسايلي

كه حفاظـت در برابـر اضـافهبـار و اتصـال

برق کشی ساختمان دارآباد

كوتاه را با هم تضمين مينمايد عباتند از كليدهاي خودكار، انواع مخصوص

فيوزها و كليدهاي خودكار توام با فيوز.

14-6-2 در مواردي كه در طول مدار جريان مجاز حرارتي هاديها در نتيجه

تغيير در سطح مقطع يـا نـوع هـاديهـا يـا طـرز
ساختمان يا نحوه نصب آن تقليل يابد يا ازآن انشعاب گرفته شود بايـد

يـك وسـيله حفاظـت در برابـر اضـافه جريـان

برق کشی ساختمان شهرک محلاتی

متناسب با جريان مجاز مقطع كوچكتر پيشبيني و نصب شود، مگر آن كه:
الف – حداكثر طول مدار يا انشعاب با مقطع كوچكتر، 3 متر باشد، يا
ب – وسيله حفاظتي در شروع مدار اصلي مناسب براي مدار يا انشعاب

مقطع كوچكتر باشد.

15-6-2 در انتخاب جريان مجاز هاديهاي برقدار بايد به تاثير مدارهاي

همجوار و شرايط نصب توجـه و در صـورت لـزوم از
ضريب تعديل مناسبي استفاده شود . وسايل حفاظتي مدار بايد با

توجه به جريان مجاز تعديل شده انتخاب شود.

برق کشی ساختمان فرمانیه

16-6-2 براي تعيين قابليت بار مجاز و سطح مقطع سيمها و

كابلها بايد از جداول نشريه استاندارد ايـران شـماره 1936 و يـا
استاندارد 52-5-IEC60364 استفاده شود. براي تعيين ميزان جريان مجاز

انواع كابلها با توجه به روشهـاي نصـب،
درجه حرارت محيط و تعداد سيمها و كابلها به فصل هفتم رجوع شود.

در صورتي كه با توجه بـه شـرايط منـدرج در
نشريات ياد شده نتوان جداول موردنظر را ملاك عمل قرار داد ممكن است

مقادير ارايه شده در جـدول 4-2 بـه كـار

برق کشی ساختمان فرشته

برده شود. در اين جدول جريان مجاز و جريان فيوز كليه سيمها و كابلهاي

ساخته شـده برابـر اسـتاندارد 607 ISIRI
و 0100 VDE براي حرارت محيطي تا 30 درجه سانتيگراد، در سه گروه ارايه

شـده اسـت . گـروه اول هـاديهـاي
مسي يك يا چند رشته اي مانند سيم NYA يا سيم نوع 1).607(ISIR در

داخل لولـه را شـامل مـي شـود، گـروه دوم
كابلهاي سبك، تخت و قابل انعطاف را در بر ميگيرد. گروه سوم سـيمهـاي

مـورد اسـتفاده، در فضـاي آزاد كـه بـا

برق کشی ساختمان زعفرانیه

فواصلي برابر با قطر آن قابل نصب است و نيز هاديهاي تك رشته كه در

تابلوهاي توزيـع و كنتـرل بـه كـارمي رود را
شامل ميشود.جريان مجاز سيمها در گروه اول تابع تعداد سيمها در داخل

لوله ميباشد. ضريب تصحيح f را ميتـوان
از نمودار شكل 1 به دست آورد. اطلاعات ارايه شده در جدول 4-2 براي

حرارت محيطي حداكثر 30 درجه سانتيگـراد
معتبر است.در مواردي كه حرارت محيط از 30 درجه سانتيگراد تجاوز كند،

جريان مجاز سيمهـا و كابـلهـا بايـد بـر
اساس ضرايب تقليل مندرج در جدول 5-2 اصلاح شود.

برق کشی ساختمان ازگل برق کشی ساختمان اقدسیه برق کشی ساختمان الهیه

برق کشی ساختمان اوین برق کشی ساختمان باغ فردوس برق کشی ساختمان تجریش

برق کشی ساختمان جماران برق کشی ساختمان چیذر برق کشی ساختمان دارآباد

برق کشی ساختمان شهرک محلاتی برق کشی ساختمان فرمانیه

برق کشی ساختمان فرشته برق کشی ساختمان زعفرانیه برق کشی ساختمان سوهانک

برق کشی ساختمان شهرک نفت برق کشی ساختمان دربند برق کشی ساختمان درکه

برق کشی ساختمان قیطریه برق کشی ساختمان کاشانک برق کشی ساختمان کامرانیه

برق کشی ساختمان محمودیه برق کشی ساختمان نیاوران برق کشی ساختمان تهران ویلا

برق کشی ساختمان ستارخان برق کشی ساختمان سعادت آباد برق کشی ساختمان شهرک غرب

برق کشی ساختمان شهرک مخابرات برق کشی ساختمان شهرآرا برق کشی ساختمان صادقیه

برق کشی ساختمان فرحزاد برق کشی ساختمان گیشا برق کشی ساختمان همایونشهر

برق کشی ساختمان اختیاریه برق کشی ساختمان پاسداران برق کشی ساختمان سیدخندان

برق کشی ساختمان جردن برق کشی ساختمان قلهک برق کشی ساختمان ظفر

برق کشی ساختمان میرداماد برق کشی ساختمان ونک برق کشی ساختمان تهران پارس

برق کشی ساختمان حکیمیه برق کشی ساختمان نارمک برق کشی ساختمان باغ فیض

برق کشی ساختمان پونک برق کشی ساختمان جنت آباد برق کشی ساختمان شهرزیبا

برق کشی ساختمان شهرک نفت

17-6-2 در انتخاب سطح مقطع هادي خنثي در مدارهاي سه فاز بايد دقت

كافي به عمل آيد و در صورت لـزوم سـطح مقطـع
اين هادي برابر هاديهاي فاز انتخاب شود.

كليدهاي دستي مصارف عمومي برق متناوب )AC )و نصب ثابت، براي استفاده

در داخل يا خـارج سـاختمان، كـه ولتـاژ
نامي آن از 63 آمپر تجاوز نميكند بايد برابر استاندارد 1-60669 IEC يا يكي از

استانداردهاي معتبـر بـينالمللـي مشـابه
طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد.
استاندارد مزبور همچنين در مورد كليدهاي زير نيز كاربرد دارد:
-كليدهاي داراي چراغ پيلوت

-كليـــدهاي كنتـــرل از دور الكترومغناطيســـي (مقـــررات ويـــژه ايـــن نـــوع

كليـــدها بايـــد برابـــر اســـتانداردهاي
(. شود رعايت نيز IEC 60669-2-2 يا ISIRI 462-1
-كليـــدهاي مجهـــز بـــه وســـايل تـــاخير زمـــاني (مقـــررات ويـــژه ايـــن

نـــوع كليـــدها بايـــد برابـــر اســـتاندارد

(. شود رعايت نيز IEC 60669-2-3
-كليدهاي درتركيب با ديگر عملكردها (functions other and switches of combinations ،(به اسـتثناي كليـدهاي
مجهز به فيوز.
-كليـــدهاي الكترونيكـــي(مقـــررات ويـــژه ايـــن نـــوع كليـــدها بايـــد برابـــر

اســـتانداردهاي 3892 ISIRI يـــا
(. شود رعايت نيز IEC 60669-2-1
-كليدهاي مجهز به خروجي و كابلهاي قابل انعطاف .

ساخته، طراحي آن مشابه يا IEC 60730-2-7 استاندارد برابر بايد) timers and time switches) زمانسنج كليدهاي 3-3-3
و مورد آزمون قرار گيرد.

4 -3 -3 جعبه هاي زير كليد به استثناي جعبه هاي توكار معمولي (بدون حفاظت)

بايد مطابق اسـتاندارد 1-60669 IEC يـا مشـابه
آن توليد شده باشد. جعبههاي زير كليد توكار معمولي بايد برابر استاندارد 60670 IEC

يا مشابه آن توليد شده باشد.

5 -3 -3 دو شاخه ها و پريزهاي ثابت يا سيار با اتصال به زمين يا بدون اتصال به زمين

كه منحصرآ براي جريان متنـاوب )AC )بـا
ولتاژ اسمي حداقل 50 ولت و حداكثر 440 ولت و جريان اسمي حداكثر 32 آمپر بـراي

مصـارف خـانگي و مشـابه جهـت
نصب در داخل يا خارج ساختمان به كار ميرود بايد برابر جديدترين اصـلاحيه اسـتاندارد

ملـي ايـران بـا شـماره 635 يـا

استاندارد 1-60884 IEC طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد.

6 -3 -3 انواع دوشاخه ها و پريزهاي مصارف خانگي و مشابه بايد برابر مقررات ويژه

مرتبط با هر يك به شرح زير طراحـي، سـاخته
و مورد آزمون قرار گيرد:
.IEC 60884-2-1 يا ISIRI 635-2-1 استانداردهاي برابر فيوزدار دوشاخههاي ويژه مقررات-
-مقررات ويژه پريزهاي مورد استفاده براي تجهيزات برقي(appliance (برابر استاندارد 2-2-60884 IEC
-مقــررات ويــژه پريزهــاي كليــددار بــدون قفــل ايمنــي بــراي نصــب ثابــت برابر

اســتاندارد 3-2-635 ISIRI يــا

. IEC 60884-2-3
-مقررات ويژه براي دوشاخه ها و پريزهاي ولتاژ خيلي ضعيف ايمن )SELV )برابراستاندارد

4-2-60884 IEC .
.IEC 60884-2-5 يا ISIRI 635-2-5استانداردهاي برابر) adaptors) كنندهها تبديل

براي ويژه مقررات-

-مقـررات ويـژه بـراي پريزهـاي كليـدداربا قفـل ايمنـي بـراي نصـب ثابـت برابـر

اسـتانداردهاي 6-2-635 ISIRI يـا
.IEC 60884-2-6
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
3 كليد و پريز
4 -3 كليدهاي برق

4 از 26 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
7 -3 -3 چندشاخهها، پريزها و اتصال دهنده ها براي مصارف صنعتي در

داخل يا خارج ساختمان، كه ولتاژ اسـمي آن از 690 ولـت
مستقيم (DC (يا متناوب )AC )تجاوز نميكند، با فركانس 500 هرتز )AC ، )و

جريـان اسـمي كـه از 250 آمپـر متجـاوز
نباشد، بايد برابر استاندارد 1-60309 IEC طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد.

8 -3 -3 مشخصات پينها و كنتاكتهاي مورد استفاده در چند شاخهها، پريزها

و اتصال دهنده هـاي مصـارف صـنعتي در داخـل و

خارج ساختمان، كه ولتاژ اسمي آن از 690 ولت با فركانس 500 هرتز و جريان

اسمي آن از125 آمپر تجاوز نميكند بايـد
با ضوابط مندرج در استاندارد 2-60309 IEC مطابقت نمايد.

9 -3 -3 در ساير مواردي كه استاندارد ايراني موجود نباشد مانند ديگر انواع كليد

و پريز و پلاگ، و همچنين دكمـه فشـاري، انـواع
ديمر، روزت تلفن، بيزر و غيره، بايد از استانداردهاي كميسيون بينالمللي

الكتروتكنيك و مشابه آن استفاده شود.

4-3 كليدهاي برق
طبقهبندي 3 -4 -1
به طور كلي كليدهاي برق به شرح زير طبقه بندي ميشود:

1-1-4-3 بر حسب نوع منبع نيرو كه شامل كليدهاي مورد مصـرف در

بـرق متنـاوب )AC ، )بـرق مسـتقيم (DC (و هـر دو نـوع
متناوب و مستقيم (DC وAC ( ميشود.

2-1-4-3 بر حسب نوع اتصال كه شامل كليدهاي يك جهته (يك پل، دو پل،

سه پل، و سهپل و نول)، كليدهاي چند جهتـه (دو
جهته با حالت خاموش، دو مداره، تبديل، تبديل دوپل، و صليبي)ميباشد.

3-1-4-3 بر حسب روش به كار انداختن كليد كه شامل كليدهاي گردان،

نوساني، شستي، تكمه فشاري و كششي ميشود.

4-1-4-3 بر حسب درجه حفاظت در برابر اثر زيانآور آب به داخل كليد كه

شامل كليـدهاي بـدون حفاظـت معمـولي، كليـدهاي
محافظت شده در برابر چكيدن قطرات آب، كليدهاي محافظت شده در

برابر پاشيده شدن آب و كليـدهاي غيرقابـل نفـوذ
در برابر آب.

5-1-4-3 برحسب روش نصب كه شامل نصب روكار، توكار، نيمه توكار،

و تابلويي ميباشد.

6-1-4-3 بر حسب فواصل بين كنتاكـتهـا كـه شـامل فاصـله معمـولي،

فاصـله جزيـي يـا مينـي (gap-mini ،(فاصـله بسـيار
جزيي gap-micro ( )و بدون فاصله (كليدهاي نيمههادي) خواهد بود.

7-1-4-3 بر حسب درجه حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي

خطرناك و اثرات زيان آور ورود اشـيا ء جامـد خـارجي بـه درون
كليد به شرح زير:
IP2X :كليدهاي حفاظت شده در برابر دسترسي انگشتان دست به

قسمتهاي خطرنـاك و اثـرات زيـان آور ورود اجـزاي
اجسام جامد خارجي با قطر /5 12 ميليمتر و بيشتر به درون آن.
IP4X :كليدهاي حفاظت شده در برابر دسترسي با سيم به قسـمتهـاي

خطرنـاك و اثـرات زيـان آور ورود اجسـام جامـد

خارجي به قطر يك ميليمتر و بيشتر به درون آن.

X :كليدهاي حفاظت شده در برابر دسترسي با سيم به قسمت هاي خطرناك و همچنـين حفاظـتشـده در برابـر گـرد

وغبار.

8-1-4-3 بر حسب روش نصب كليد از نظر طرح ساخت آن كه شامل

كليدهايي ميشود كه پوشش يا صـفحه درپـوش آن بـدون
جابجايي هاديها قابل برداشت باشد (طرح A ،(و كليدهايي كه پوشش

يا صفحه درپـوش آن بـدون جابجـايي هـاديهـا
قابل برداشت نباشد (طرح B (.

9-1-4-3 بر حسب نوع ترمينال به شرح زير:
-كليدهاي داراي ترمينال پيچدار
-كليدهاي بدون ترمينال پيچي ويژه هاديهاي صلب
-كليدهاي بدون ترمينال پيچي براي هاديهاي صلب و قابل انعطاف

كاربرد موارد 3 -4 -2

موارد كاربردعمده ترين انواع كليدهاي برق به قرار زير است:

1-2-4-3 كليد يك پل، يكراه، و يكخانه :
اين نوع كليد براي قطع و وصل سيم فاز در چراغ هاي روشنايي و مصارف مشابه به كار ميرود.

2-2-4-3 كليد يكپل، يكراه، و دوخانه :
اين نوع كليد براي قطع و وصل دو مدار به كار ميرود.

: دوپل كليد 3-4-2-3
اين نوع كليد را كه در حقيقت دو كليد در يك جعبه است ميتوان براي

قطع و وصل همزمان دو فاز و يا يك فـاز و يـك
نول مورد استفاده قرار داد.

: سهپل كليد 3-4-2-4
اين نوع كليد براي قطع و وصل سه انشعاب از يك نقطه به كار ميرود.

اين گونه كليدها براي قطـع و وصـل موتورهـاي
سه فاز نيز كاربرد دارد.

5-2-4-3 كليد دوراه يا تبديل :
اين نوع كليد كه در واقع مدار را تبديل يا عوض ميكند براي قطع و وصل

چراغ از دو نقطه مختلف به كار ميرود.

6-2-4-3 كليد دوراه يا تبديل دوپل :
اين نوع كليد دو مدار را تبديل يا عوض ميكند و براي قطع و وصل دو فاز

يـا فـاز و نـول و يـا بـرق ايزولـه از دو نقطـه
مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
3 كليد و پريز
4 -3 كليدهاي برق
6 از 26 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
: صليبي كليد 3-4-2-7
كليد صليبي به همراه دو كليد تبديل براي كنترل مدار چراغها از سه نقطه و

يا بيشتر به كار برده ميشود و نحـوه قطـع و
وصل به صورت تغيير مدار (ضربدار يا موازي) است.

: اي يد جيوهلك 3-4-2-8
اين نوع كليد در مدارهاي فرعي با باركم مانند ترموستاتها، روي ديگهاي بخار

و چيلرها، اتاقهـاي عمـل، و غيـره بـه
كار ميرود.

9-2-4-3 سايرانواع كليدها مانند كليد دو جهته با حالت خاموش و كليد سه

فاز و نـول نيـز بـر حسـب نيـاز مـورد اسـتفاده قـرار

ميگيرد.
10-2-4-3 كليدهاي فوق الذكر بهصورت حفاظتشده در برابر ترشح آب با

درجه حفاظت IPX4 و حفاظت شده دربرابر فوران آب با
درجه حفاظت IPX5 نيز ساخته ميشود كه براي مكانهاي تر و مرطوب و

همچنـين در فضـاي آزاد مـورد اسـتفاده قـرار
ميگيرد.

(Dust-ignition-proof)”غبار ضداشتعال “و) Explosion proof)”ضدانفجار

“كليدهاي 3-4-2-11
اين نوع كليدها در مكانهاي مخاطرهآميز (طبقهبندي شده) مورد استفاده

قرار مي گيـرد. لكيـد «ضـد انفجـار» مجهـز بـه
محفظهاي است كه در برابر انفجار گاز يا بخار مشخص در درون آن مقاوم

بوده و از سرايت جرقه،برق يا انفجـار گازهـاي

درون محفظه به محيط خارج جلوگيري ميكند. ميزان دماي خارجي محفظه

نيز به گونه اي اسـت كـه موجـب اشـتعال و
انفجار گازهاي موجود در اطراف آن نميشود. كليد«ضد اشتعال غبار» مجهز

به پوششي است كه مانع از ورود گـرد وغبـار
قابل اشتعال به درون محفظه ميشود و در صورتي كه مطابق مقررات مربوط

مورد استفاده قـرار گيـرد قـوس الكتريكـي،
جرقه يا حرارت توليد يا آزاد شده در داخل پوشش موجب اشتعال رسـوبات

خـارجي روي محفظـه يـا غبارهـاي معلـق در
هواي اطراف آن نميگردد.(به بند -3 11-27 نيز مراجعه شود).

3 -4 -3، ع انتخاب نو ظرفيت بار و روش سيمكشي كليدها
1-3-4-3 كليدهاي روشنايي بايد براساس موارد استفاده، نوع منبع نيرو،

شرايط محل نصب، ولتـاژ مـورد لـزوم و محاسـبه مقـدار
جرياني كه از آن عبور ميكند از انواع توكار يا روكار، يك پل (يكخانه يا دوخانه)،

دوپـل، سـهپـل، تبـديل، صـليبي، و در
صورت لزوم از انواع حفاظت شده در برابر اثر زيانآور رطوبت و ورود آب به داخل آن، يـا حفاظـتشـده در برابـر جرقـه و
انفجار انتخاب شود. اين نوع كليدها در سيستم برق يكفاز، 220 ولت بايد

حداقل 250 ولت و 10 آمپر باشد.

2-3-4-3 جريان اسمي كليدها بايد با توجه به نوع باري كه قطع و وصل ميشود،

برابر يـا بزرگتـر از مقـادير زيـر باشـد مگـر در
مواردي كه در استاندارد ساخت كليد به گونه ديگري مشخص شده باشد:
الف) براي بارهاي داراي ضريب قدرت واحد (لامپهاي رشتهاي و مانند آن):
جريان مصرف؛

ب) براي بارهاي داراي ضريب قدرت رآكتيو (موتورها و مانند آن):
25 1 /برابر جريان مصرف؛
پ) براي بارهاي داراي ضريب قدرت خازني و مواردي مانند لامپهاي گازي با

خازن تصحيح ضريب قدرت و موتورهاي
داراي راه انداز خازني و غيره:
2 برابر جريان مصرف
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *